thơ

Hoa cỏ

Đông qua Xuân lại sắp Hè sang
Sân cỏ nhà em đã hết vàng
Cỏ đẹp mơn mởn như con gái
Ôi cỏ nhà em quá mịn màng

quoc thai