thơ

Thẫn Thờ

Một chiều xưa thiếu nắng
Hơi gió lạnh mùa thu
Lời âm vang nhàu nát
Hay nỗi lòng âm u
Bên hàng cây xơ xác
trên con đường mộng du
Từng bước đi cuối đầu
Hết rồi duyên đôi lứa
Một lần cuối tiễn đưa
Lời yêu thương đã cạn
Mắt lệ mờ xa xưa
Thẫn thờ tìm tay bạn
Những ngón gầy ngày xưa !
 
Phố Đào Nguyên