thơ

Một Nửa Trái Tim

Tôi đi tìm lại trái tim
Thẩn thờ một cõi im lìm thâu canh
Trốn tình tôi đã trao nhanh
Bồng bềnh trôi giữa trời xanh phố buồn
Trái tim đánh mất tôi luôn
Lạc trong hư ảo êm tuôn cuối trời
Một rừng phiền muộn trong đời
Tháng năm chồng chất chơi vơi hao gầy
Khi yêu người tặng cho đây
Trái tim rướm máu đắng cay tháng ngày
Tình tôi nửa tỉnh nửa say
U mê một cõi muộn thay chuyện tình
Giờ đây thơ thẩn bóng hình
Mong tìm gặp lại chữ tình lặng im
Xin người tặng nữa trái tim
Ráp hai mãnh lại khỏi tìm làm chi ?

Ngô Trưởng Tiến
12/25/2010