TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH

Hội Văn Nghệ Tự Do là một tổ chức gồm những văn-nghệ-sĩ hải ngoại còn thiết tha với văn-học nghệ-thuật Việt Nam. 

Trong tinh thần duy trì, bảo tồn, và phát huy văn hóa, đặc biệt là ngôn ngữ Việt, Hội Văn Nghệ Tự Do tạo môi trường và  khuyến khích các hội viên sáng tác trong tinh thần tự do và nhân bản.   Hội cũng nhìn về tương lai với mong muốn Tiếng Việt còn phổ biến ở các thế hệ mai sau.

Xa hơn nữa Hội còn nâng đỡ phổ biến các tác phẩm của Hội viên.  Hội luôn mở cửa chào đón tất cả các đồng hương cùng sở thích trên khắp thế giới.

Bài vở hình ảnh xin liên lạc:

taoan@comcast.net