NHẠC,  thơ

EM ĐI

Em đi cánh bướm bay xa,
Nghe hơi giá lạnh vừa qua hiên ngoài.
Đơn côi tháng rộng năm dài,
Giấc mơ hồn bướm, mộng ngoài Trang Chu.
Đường lên non biệt sương mù,
Tìm nhau, thôi đã nghìn thu chia đường.

Em đi trăm mối tơ vương,
Bỏ thôn trang cũ gió sương bốn mùa.
Tình đơn còn chút âm thừa
Có xao xuyến nhớ cũng vừa hư không.

Từ xuân thu đến tàn đông,
Ai mang dư ảnh vào đong tình sầu.
Sơn thôn cách mấy nhịp cầu,
Mưa rừng gió núi lên mầu tiễn đưa.

UYÊN THÚY LÂM