thơ

ĐỂ EM QUẬN CHÚA

Vài ly xuân đến tỉnh say
Vó câu xuân hết rồi đây thế nào?
Phong ba lấm chấm ngọt ngào
Giờ đi cũng được không chào cũng vui!

Có buồn tôi chỉ buồn tui
Nữa khuya thao thức ngậm ngủi phố đêm
Sao xưa xiêu lạc nỗi niềm?
Để em quận chúa tôi thềm cúc côi!

Trăm năm lỡ hẹn chung đôi!
Em đi hút bóng lòng tôi rả rời
Lẽ loi có một-hai đời
Thôi gần thì đẹp xa vời vẩn xinh!

Chuông chiều thánh thiện chân kinh
Ngẫn ngơ đá tượng làm thinh mắt mờ
Trên tay hai chữ đâu ngờ
Dắt sương theo khói mịt mờ tình đau

Nam Thảo