ĐÔNG,  thơ

Đông lạnh … mong chờ.

( Xin Họa lại bài “Đông buồn” của TH Vinh Hồ)
Thu tàn, Đông đến gợi niềm thương
Chiếc lá vàng rơi khắp khóm phường
Gió bấc người đi trong giá buốt
Mưa sầu cây đổ cũng trơ xương !
Tự do, Dân chủ tràn muôn nẻo
Bình đẳng, Nhân sinh quyết xuống đường…
Xin CHUÁ phước ban dân nước Việt
Đông về… ấm lại kẻ ly hương .
 
Nguyên Hà