thơ

Thơ Vui Xướng Họa 2016

Đồ khỉ
(Thơ Dzui)

Nghịch ngợm tinh ranh lại bất tài

Mặt mày xấu xí thích ngồi dai.
Trán dồ môi mỏng răng hô vẩu
Mũi gãy mắt lồi đít đỏ chai.
Thích diễn thói rung cây nhát khỉ
Ưa làm trò đội mão mang đai.
Tối ngày bắt chước trông nham nhở
Khọt khẹt xì xồ chẳng giống ai.
Vinh Hồ
12/1/15

Bài họa 1:
HẦU VƯƠNG
( Cẩn hoạ bài thơ Đồ khỉ của thi sĩ Vinh Hồ)
Hầu Vương gian ác thích khoe tài
Sức khoẻ bèo nhèo tưởng dẻo dai
Tan tác, nội công năm bảy cú
Say mèm, tửu lượng một hai chai
Giấu mình dạ quỷ, còn mang mão
Núp bóng hình người, lại khoác đai
Gạt gẫm người đời mong sống mãi
Tầm thường khốn nạn cũng như ai
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 1 năm 2016

Bài họa 2:
KHỈ PHƯƠNG BẮC
Họa Vận thơ VH Vinh Hồ

Tràn vô “phỏng dế”, hốt tiền tài,
Tẩy não miền Nam, miệng ngoác dai.
Cán ngố xâm lăng, tay bốc hốt,
Dân oan chửi bới, mặt lì chai.
Văn Đồng bán nước, dâng hoang đảo,
Tấn Dũng đi đêm, nhượng đất đai.
Mẹ Việt bao giờ thôi khốn khổ,
Tiền nhân nhục nhã bởi vì ai!
NHL
Xuân lưu vong năm 2016

Bài họa 3:
Lũ vô lại
(can hoa tho TS VHo)
Thằng Quan vơ vét hốt nhanh tài,
Nói dở, dong dài, lại bị dai.
Thấy của hai tay dang bốc hốt,
Tìm đồ cặp mắt trợn lì chai.
Ông Thành cướp đất xây nhà lớn,
Bà Tỉnh trộm tiền tậu đất đai.
Một cõi giang sơn ra sức đớp,
Dân tình đói khổ hỏi vì ai?
QThai

Bài họa 4:
Mán rừng!

Tiên sư bọn mán đỏ vô tài!
Chui rúc trong rừng lũ đỉa dai
Đuôi vểnh tay khèo thân ngực lép
Miệng vồ răng vẩu đít mông chai
Tinh ma đú đởn chờ giờ tử
Cướp bóc lọc lừa đợi lúc “đai”
Còn đám nô hầu còn khốn khổ
Diệt tan loài khỉ hết bi ai!
NmD

Bài họa 5:
NIỀM VUI NĂM KHỈ
Ai nói Tề Thiên khỉ chẳng tài
Đằng vân nhào lộn sức càng dai
Phá trời đổ thuốc trêu thần tướng
Trộm quả chuyền cây đập hủ chai
Lí lắc không yên vô tích sự
Buồn cười chí ché thích cân đai
Năm Mèo xảy đến bao tai họa
Tết mới vui nhiều bất kể ai
NLP
17/1/2016