thơ,  XUÂN

Thơ Tết 2016: Thăm chồng chiều ba mươi Tết

Tết nào vượt vạn dặm quan hà
Lặn lội thân cò nơi tỉnh xa.
Xuân Lộc phố nằm im: xác chết?
GK cửa đóng kín: nhà ma?
Trại tù từ chối, tim băng giá
Bánh tét mang về, lệ xót xa.
Chết lặng giữa chiều ba mươi Tết
Thương em có mấy cội mai già.
Vinh Hồ
15/12/15
-Trại tù binh GK3 của CS.

Hạt lệ Xuân nào?

Xuân nào em lặn lội bôn ba?
Vượt suối băng ngàn đến trạị xa.
Gánh gạo nuôi chồng không bản án
Mang quà biếu tết tận rừng già.
Van xin cũng chẳng cho nhìn mặt
Nài nỉ vẫn từ chối nhận quà.
Bao hạt lệ âm thầm nhỏ xuống…
Nở ngàn hoa tím lối em qua.
Vinh Hồ
15/12/15

Nhớ Bính Thân nào?

Bính Thân này nhớ Bính Thân nào?
Ra khỏi trại tù bước thấp cao…
Vào chợ Phước Tuy kêu rượu uống
Giã rừng Xuyên Mộc vẫy tay chào.
Bao năm binh lửa phơi xương trắng
Một cuộc bể dâu thấm máu đào.
Lê lết đời tù không bản án
Từng mùa xuân đói khát lao đao.
Vinh Hồ
15/12/15

Từ vượn lên ngôi

“Từ người xuống vượn mất bao năm?”*
Từ vượn lên ngôi sầu lạnh căm.
Mùng Một không cây nêu: quạnh quẽ
Giao Thừa chẳng tiếng pháo: âm thầm.
Chùa xưa lác đác hoa me rụng
Đình cũ lơ thơ cánh én thăm.
Mẹ thắp hương cầu Trời khẩn Phật
Cho con ra trại, lệ không cầm.
Vinh Hồ
15/12/15
*Thơ Nguyễn Chí Thiện (1967).

Dê khỉ làm vua
Thơ vui

Dê chúa ra đi, khỉ đột về
Diễn bao trò hỉ nộ ê chề.
Khỉ dòm nhà mặt mày nham nhở
Dê đạo lộ mình mẫy gớm ghê.
Bỉ ổi lan tràn trên thủ phủ
Lố lăng ngự trị dưới làng quê.
Hết dê lại khỉ lên ngôi báu
Đạo đức suy đồi, Tết tái tê.
Vinh Hồ
14/12/15

Hết dê đến khỉ
Thơ vui

Nước non đã đến hồi suy vi
Dê khỉ thay phiên nhau trị vì.
Dê diễn thói dê trong rẫy bắp
Khỉ làm trò khỉ giữa rừng mì.
Gặp sài lang khỉ như cầy sấy
Thấy cọp beo dê rút cổ quỳ.
Hèn nhát, lố lăng, không biết nhục
Tham lam, ích kỷ, mặc khinh khi.

Vinh Hồ
16/12/15