thơ

DANH THƠM

Kính mừng Thi Huynh Hà Thượng Nhân đại thọ chín mươi.

Thưa Anh – Hoa vẫn còn tươi
Nên Hoa Văn vẫn vui cười với thơ
Trăm năm cuộc thế thế cờ
Văn chương đưa đẩy lại mơ chữ tình
Có hoàng hôn có bình minh
Thì câu sinh tử tử sinh chẳng gì
Trắng tay trắng cả lối về
Tóc sương phơ phất lời thề nước non
Bên đời khuất nẻo càn khôn
Quê hương muôn dặm nỗi buồn vương mang
Còn thương còn nhớ vô vàn
Xót xa kẻ ở ngỡ ngàng người đi
Vâng-thì đời vẫn lắm khi
Đắng cay vẫn giữ những gì trăng sao
Chúc Anh thơ mãi ngọt ngào
Danh thơm thi sĩ thanh cao một đời.

Boston 7/2010
Anh Hoa – Hoa Văn