thơ,  XUÂN

ĐÓN XUÂN – 2009

Xuân về hai chốn quê hương
Nơi nào lòng cũng mến thương vô vàn
Xứ người mấy chục mùa sang
Hương xuân vẫn đượm mai vàng thắm tươi
Đầu năm cầu chúc an vui
Lộc tài phúc thọ mọi người gặp may
Chuột nghênh râu mép chia tay
Trâu vào lửng thửng vểnh tai nghe cười
Chung qui cũng bởi con người
Bày ra đủ thứ cho đời vui chơi
Chuông reo, phôn gọi liên hồi
Mừng xuân chúc Tết bao lời thân thương
Người về thăm lại quê hương
Còn người viễn xứ đón xuân xa nhà
Tình xuân không thiếu đậm đà
Bánh chưng, trà mứt, gởi quà tặng nhau
Cho dù ở tận nơi đâu
Cánh xuân đưa đến lòng nôn nao mừng
Tạ ơn trời đất ngày xuân
Quê hương hai nẻo mỗi lần xuân sang

                                       Phan Long