TIỂU SỬ

Phan Long – Tiểu Sử

Qua Mỹ năm 1983.
Sở thích: làm thơ, đi câu
Đã có thơ đăng trên nhiều báo tại hải ngoại
Chủ bút Đặc san Khánh Hòa Nha Trang tại FL
Chi Hội Trưởng Chi Hội Thơ Tài Tử VN tại FL
Góp mặt trong CHTY:
Từ VI đến XII
Tác phẩm đã xuất bản:
Xuân Viễn Xứ, thơ
***
– Hiện định cư tại Orlando, Florida.