TIỂU SỬ

TỐ ANH -tiểu sử

***

Sinh quán: Nha Trang

Cựu học sinh trường
Nữ Trung học Nha Trang, Cựu sinh viên Văn khoa và Luật khoa. 
Tốt nghiệp Đại học Accounting tại Hoa Kỳ.


– Hiện định cư tại Florida,
Hoa Kỳ