thơ

Chúa Cho Con Mượn Cuộc Đời

Chúa cho con mượn cuộc đời,
Khi vào tay trắng, lúc rời tay không.
thờ Cha con vẫn một lòng,
Cãm ơn Thiên Chúa ân hồng hằng ban.
Trong đời lắm lúc hèn, sang,
Vui buồn, đau khổ không can hệ gì.
Miễn là Chúa vẫn cùng đi,
Bên con thì chẳng có chi lo sầu.
dẩu đời chìm nổi nơi đâu,
Người ơi hảy đến cúi đầu xin Cha.
Tình thương tìm kiếm thứ tha,
Trở về mái ấm lòng ta an bình.

NLP 16/08/2018