thơ,  thu

Mùa Thu

Mặt hồ lặng, chân trời xanh
Mùa thu nức nở trên cành
Gió may heo hắt, ngày xanh buồn buồn
Lối về quạnh quẽ khói sương
Màu cây úa lá, dặm đường còn xa
Nửa đời lưu lạc không nhà
Một bầu tâm sự, bài ca não nùng
Lòng quê một mối sầu chung
Biết đâu mà gởi cho lòng bớt thương
Thu xưa hoa bướm bên đường
Chiều nay chân bước, buồn vương sắc trời!Phố Đào Nguyên