thơ

Âm Thầm Với Đông


(Họa thơ VH Vinh Hồ)

Tuyết phủ mờ trời nhớ với thương
Đông sang giá lạnh phố như phường
Cô đơn nhạn lạc bay tìm tổ
Lẻ bóng cây buồn đứng rũ xương
Mãi nhớ dòng sông trôi cuối lối
Hoài thương chiếc lá rụng bên đường
Đầy canh khắc khoải sầu muôn thuở 
Đoạn khắc âm thầm mộng sắc hương


Nam Thảo