thơ

Vô Đề

Chiều trên phố Or-lan-do
Mà lòng cứ ngỡ nội đô Sài gòn
Dù xa nhưng mãi vẫn còn
Trong tim hình bóng Sài gòn mến yêu….

quoc thai