thơ

Mưa

Hôm nay ngồi ngắm mưa rơi
Bồi hồi xao xuyến nhớ nơi quê nhà
Thuở ấy mưa khổ thấy bà
Đường sình lầy lội thiệt là thấy ghê
Một hôm đi xuống đường quê
Bị bắt con ếch thiệt phê quá chừng
Mưa nơi phố thị tưng bừng
Người nhốn nháo áo quần ướt mem
Lại gặp mấy cái hủ hèm
Mưa thì mặc kệ ta hem có tè
Nhưng khi mấy ổng mắc tè
Làm bậy một phát ai khe (care) đâu nào
Mưa đổ thiên hạ nháo nhào
Mạnh ai nấy chạy ai nào nhìn đây
Kể ra cũng thấy hay hay
Mưa làm hoạt cảnh,…, xem đây… tuồng đời
Dù có đi bốn phương trời
Luôn luôn nhớ mãi mưa nơi quê nhà.

                     quoc thai