thơ

CHÀO EM

Chào em muốn đã bao lần
Để cho biết mặt đề dần làm quen
Chào em để ngỏ lời khen
Em như vầng sáng trăng đèn sao khuya

Chào em xin phép ra dìa
Làm duyên nói vậy chẳng chìa tay ra
Chào em về tận phía xa
Tim ngây ngất lịm giữa tà áo xanh

Chào em mắt ngó long lanh
Chào em ai hiểu mộng anh tới trời
Chào em đầu nghĩ xa vời
Chào em sáng tối anh đời có em

Chào em chào một con tem
Ngồi mây cởi gió tình kèm ý thơ
Chào em một dãy rừng cờ
Phất phơ đầu núi không mờ thủy chung

Chào em viển xứ trùng phùng
Xa xôi vạn dậm chưa chùn tơ vương
Chào em Tương khúc mù sương
Thiên thu còn đó chữ thương chữ tình.

                                        Nam Thảo