thơ,  thu,  XƯỚNG HỌA

Điệu Thu Ca


ĐIỆU THU CA

Cho dẫu cánh diều còn bay lượn,
Tuổi thơ trôi mất, biệt trời thương.
Gió sang mùa gửi hương thầm kín,
Vàng rơi theo lá, ý còn vương.

Bến cũ ngàn mây nước lặng sầu,
Người còn đi mãi lạnh mùa Ngâu
Bao lời cho cạn lần đưa tiễn,
Hoa cỏ chiều thu úa sắc mầu.

Văng vẳng thôn xa điệu hát ru,
Vàm sông quê rợp bóng mù u.
Tình dâng quê mẹ không vơi cạn,
Dù biệt ngàn trùng cách mấy thu.

UYÊN THÚY LÂM

NHỚ MÙA THU

Vàng rắc mênh mông mây trắng lượn,
Buồn hiu sông quạnh đôi bờ thương.
Nghiêng nghiêng nón lá hương che kín,
Bên ấy ai về giọt nắng vương?

Người đi hoa khế trổ bông sầu,
Tả tơi tháng tám giọt mưa Ngâu
Câu “Lý Chim Quyên” buồn đưa tiễn,
Áo tím vân vê giọt nắng nhàu…

Ầu ơ trong gió tiếng ai ru,
Nhánh sầu chín rụng trái mù u.
Bìm bịp kêu chiều con nước lớn,
Một mình nghe nặng nhớ mùa thu.

TẠO ÂN