thơ

Về Chốn Cũ

Em bỏ nơi này lâu rất lâu
Nay về chốn cũ – Hỏi anh đâu?!
Buồn thiu ngõ vắng nhà hoang lạnh
Cỏ mọc rêu xanh – Ủ mối sầu!

Thuở ấy trang thơ bắt nhịp cầu
Tao phùng hai đứa ghép vần câu
Người tung kẻ hứng tình thi phú
Rộn rã chốn này khắn khít nhau

Lạc lõng trang thơ chỉ một mình
Ai người còn nhớ mối duyên xinh
Paris mãi ngóng về nơi ấy…
Hỏi có ai hay – Gửi chút tình!

SA/SP