thơ

NHẤT VỢ NHÌ TRỜI

(Hoạ thơ Thái Tiên Sinh)

Trên đời quý giá chỉ nhà tôi
Chẳng nỡ chê bai giống miệng đời
Xấu xí Hai Gia siêng nội trợ
Cù lần Tám Lúa ít rong chơi
Sinh cô công chúa nàng còn sức
Kiếm đứa con trai tớ hết hơi
Trọn kiếp lòng chàng luôn ấp ủ
Mãi niềm tin nhất vợ nhì trời

N.H.L NJ

Mình ơi tôi gọi là nhà
Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi
( Bùi Giáng )