thơ

Tình Cha

Vinh danh Từ Phụ một ngày,

Hai mốt tháng sáu hình hài người cha.

Từ khi con mới sinh ra,

Bình yên khôn lớn trong nhà ấm êm.

Mỗi ngày con mới biết thêm,

Thức ăn quần áo ngày đêm cha tìm.

Bên ngoài sóng gió nổi chìm,

Gian nan cực khổ im lìm hy sinh.

Miễn sao con được đẹp xinh,

Học hành thật tốt, nhà mình bình an.

Ngày con tốt nghiệp lảnh bằng,

Mắt cha rớm lệ vài hàng mừng vui.

Nhìn con cùng bạn nói cười,

Nét nhăn trên mặt, tóc người điểm sương.

Cha ơi! tất cả yêu thương,

Một đời cha đã hiến nhường người thân.

Cầu xin Thiên Chúa Hồng Ân 

Cha luôn khỏe mạnh vui gần các con.

NLP Father’s Day 6/21/2020