thơ

Nhạc Sĩ Mã Đình Sơn

Bài xướng:
VĨNH BIỆT
NHẠC SĨ SAXO MÃ ĐÌNH SƠN
Chẳng phút giây nào quên nước non
Tấm lòng Nhạc sĩ Mã Đình Sơn.
Gia đình bằng hữu tình chung thủy
Xã hội đồng bào nghĩa sắt son.
Anh đến điểm tô lời nhạc đẹp
Anh đi để lại tiếng kèn buồn.
Sinh ly tử biệt đôi dòng lệ
Thắp nén hương trầm dạ héo hon.
Vinh Hồ
22/4/17
_____________________________________
Bài họa:
NHƠ TIẾNG KÈN TRUY ĐIỆU MÃ ĐÌNH SƠN
Ai đã từng nghe tiếng nỉ non,
Kèn đồng ai oán Mã Đình Sơn.
Truy hồn tử sĩ gương trung liệt,
Chiêu mộ anh linh nghĩa sắt son.
Giữa cảnh giỗ vong, trầm ngãi thảm,
Bên bàn thờ tổ, khói nhang buồn !
Mới mong tao ngộ tài danh ấy,
Nghe vọng tiếng kèn nhạc héo hon !
LDPP
23.4.17