thơ

Cơm và Phở

Vợ là cơm nguội nhà ta
Nhưng lại là phở thằng cha láng giềng
Phở ăn thì phải trả tiền
Nhiều ông mê phở mất tiền tật mang
Tật mang lại bị lang thang
Vì cơm, phở đã không màng đến ta
Ngồi buồn mới chợt nghĩ ra
Thì ra cơm nguội nuôi ta suốt đời

quoc thai