thơ

YÊU MÃI CỜ VÀNG

Thơ Hoa Văn

Phổ nhạc: Nguyễn Thiện Lý

Phổ nhạc: LMST

Tôi yêu mãi lá cờ vàng
Trắng tay vẫn thấy hiên ngang với đời
Cho dù lá rụng hoa rơi
Vẫn tình xưa vẫn nụ cười chiến binh
Vẫn như một thuở quân hành
Quê hương! Tôi vẫn vẹn tình quê hương
Cờ vàng Tổ Quốc yêu thương
Tôi yêu yêu mãi cờ vàng tôi yêu
Mất quê hương vẫn mang theo
Đời lưu vong cũng ít nhiều bể dâu
Dù cho có hắt hiu sầu
Tôi xin nguyện một lòng đau với cờ
Đường đi dẫu có xa mờ
Nhưng không nghiêng ngả mơ hồ trước sau
Cờ vàng Tổ Quốc trên đầu
Đâu vì chút lợi danh hầu lại quên
Trung kiên lòng vẫn vẹn nguyên
Tôi hiên ngang bước giữa điên đảo đời
Chẳng gì mua được tim tôi
Cờ vàng Tổ Quốc sáng ngời tin yêu.

Hoa Văn