thơ

Dòng Oan Nghiệt

(Cảm tác thân phận của những cô dâu Đài)
Em lớn lên, trong dòng đời giải phóng.
Nước thanh bình, Sao em phải sang sông???
Lỗi hẹn cùng anh, lệ sầu rơi… đất khách !!!
Thân xác điêu tàn, ôi cố quốc mờ xa.
Đêm nay trăng tàn, trên phố lạ.
Em sụt sùi, ôi tổ quốc Việt ta !!!
Đời phiêu lãng, ngàn bước chân hoang lạc.
Quê điêu tàn, nước lũ nhà tan.
Xã hội oan khiên, bất công đầy bạo lực.
Người thiêu thân, đói rét dưới lâu đài.
Em hỏi anh, bao giờ anh trở lại ???
Để hồi hương,khai phóng dựng ngày mai.

Lê Phước Quy Việt