thơ,  XUÂN

LỐI XUÂN XƯA

Vang vang trong nắng lời chào
Tiếng chim thánh thót gửi vào trăm hoa
Vẫn còn vang vọng tình ta
Ngày vui năm cũ thiết tha một đời.

Xa xôi còn chút ngậm ngùi
Tình đơn giữ lại giữa trời bơ vơ.
Nhớ chăng một giấc mộng hờ
Sang thu còn lại mịt mù mưa bay.

Nghĩa ân sau trước vơi đầy
Giữ bên lòng chút nồng say cuối mùa.
Ngàn lau lã ngọn bên bờ
Nhoà trong sắc nắng con đò lướt nhanh.

Vời trông khói biếc xây thành
Quên sao được những ân tình năm nao.
Đêm xuân mờ ánh trăng sao
Tìm trong lối cũ năm nào chia tan.

Qua bao thu tím lá vàng
Trải đời dâu bể thấm ngàn nỗi đau!
Trăm năm tình vẫn nhiệm mầu
Thì tình còn đến bạc đầu nhân gian.

UYÊN THUÝ LÂM