• thơ

    Dòng Oan Nghiệt

    (Cảm tác thân phận của những cô dâu Đài) Em lớn lên, trong dòng đời giải phóng. Nước thanh bình, Sao em phải sang sông??? Lỗi hẹn cùng anh, lệ sầu rơi… đất khách !!! Thân xác điêu tàn, ôi cố quốc mờ xa. Đêm nay trăng tàn, trên phố…

  • thơ

    Bình Minh Văn Nghệ Tự Do

    Bình minh Văn Nghệ Tự Do, Thi văn nhạc hoạ giúp cho cuộc đời. Căng buồm lộng gió ra khơi, Chung lưng góp sức rạng ngời Rồng Tiên. Tha hương viễn xứ thanh thiên, Bầu thơ hoàng nguyệt cơ duyên hữu tình. Nữa đời bạc áo chiến chinh, Bút nghiên…