thơ

Bình Minh Văn Nghệ Tự Do

Bình minh Văn Nghệ Tự Do,
Thi văn nhạc hoạ giúp cho cuộc đời.
Căng buồm lộng gió ra khơi,
Chung lưng góp sức rạng ngời Rồng Tiên.
Tha hương viễn xứ thanh thiên,
Bầu thơ hoàng nguyệt cơ duyên hữu tình.
Nữa đời bạc áo chiến chinh,
Bút nghiên tri ngộ tâm tình đẹp thay !
Vọng hồi cố quốc mây bay,
Kinh luân chuyển vũ hẹn ngày đoàn viên.

                Lê Phước Quy Việt