TIỂU SỬ

DUY XUYÊN – TIỂU SỬ

Phạm Duy  Xuyên

sinh ngày 5 tháng 6 năm 1932.

Bút danh:

Duy Xuyên (Tacoma)

Chế Phong Thanh

Sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa Việt Nam
Con của Cụ Ông Phạm văn Tuôi và Cụ Bà Nguyễn thị Diện

Trước 1975:
Thiếu Tá Ngànhh Hành Chánh Tài Chánh QLVNCH

Định cư tại Mỹ theo diện H.O / 12

Làm: ESL Instructor & Citizenship Coordinator tại Indochinese Cultural & Service Center

Đang sinh sống với vợ Tôn Nữ Thanh Đào và 2 con.

Có nhiều truyện ngắn đã đăng rãi rác trên các báo Văn Nghệ Tiền Phong, Võ Tánh&Nữ Trung Học Nha Trang, đặc san Khánh Hòa, Đất Quảng, Quảng Nam, Lực lượng Đặc Biệt, Người Việt Ngày Nay và Phương Đông … tại hải ngoại