TIỂU SỬ

LÊ VĂN HƯỞNG – TIỂU SỬ

– Cựu Sinh Viên Trường Petrus Ký,

– Cử nhân Luật, Đại Học
Luật Khoa Sài Gòn

– Cựu Sĩ Quan Quân Lực
Việt Nam Cộng Hòa,
Khóa 1 Thủ Đức.

 

Sách đã ấn hành:

 

– Nhớ Thương SƯ Giác Chánh – Cuốn Phim Dĩ Vãng

– Đời Tị Nạn – Truyện Tình Thời Ly Loạn – Hành Trình Đến Bến Tự Do

***
– Hiện định cư tại Tampa, Florida.