TIỂU SỬ

BỘI NGỌC – TIỂU SỬ

BỘI NGỌC là một người rất bình thường, với nhiều mộng bình thường. Đó là 1 trong những lý do BN nghỉ hưu sớm, để có thể bắt đầu một cuộc sống với những cái mộng nho nhỏ đó. BN qua Mỹ năm 75, sau khi đậu Tú tài. Đi học, xong ra trường làm trong ngành software engineering được 34 năm. Tháng 9 năm 2013, BN nghỉ hưu sớm, ở nhà, lo nhà cửa, đi chợ, nấu cơm, và trông đứa cháu nội (đầu tiên) giùm cho con trai.