TIỂU SỬ

Minh Nhã – Tiểu Sử

MINH NHÃ

***

Tên thật:
Nguyễn Hữu Hiệp

Bút hiệu thơ:
Minh Nhã

Bút hiệu văn:
Nguyễn Thanh Dũng

*****

Hiện định cư tại
Chicago, Illinois