TIỂU SỬ

TIỂU SỬ HUỲNH TRỌNG TÂM

Huỳnh Trọng Tâm sinh năm 1947, là cựu học sinh Taberd, cựu sinh viên trường Dược, trường Quân Y, đại học khoa học ban lý hóa nhiên, văn khoa ban văn chương VN,  luật khoa học hàm thụ, Đại Học Vạn Hạnh ban xã hội học, đại học dân tộc ngành châm cứu và Bộ Binh Thủ Đức. Là đệ tử của võ sư Hồ Ngạnh môn võ Bình Định, môn sinh của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, môn sinh Thái Cực Đạo của vs Đặng Huy Đức và vs Kim Chung Ban.

Cựu tù nhân cải tạo sau 1975.

Hiện ở Charlotte, NC. USA

Thích thi văn, âm nhạc, làm thơ Đường Luật viết nhạc tâm sự của kẻ tha hương và nỗi niềm của người ở lại, tâm tư người lính sau 75.

Bút hiệu: Huỳnh Trọng Tâm, Mây Ngàn, Gió Núi, Thầy Lang Kontum.