ĐÔNG,  thơ

GIÁNG SINH NGUYỆN CẦU

Mừng Giáng Sinh sang tôi với nàng
Không quên nhớ Tổ lá cờ vàng
Hướng về nước Việt lòng tha thiết
Nghĩ đến quê nhà dạ chứa chan
Làm kẻ tha hương cầu Chúa xuống
Là người viễn xứ nguyện Trời ban
Thanh bình nước Việt an vui sống
Chủ nghĩa vô thần phải rụi tan.

Th Anh
Giáng Sinh 2020