ĐÔNG,  thơ

Đông Nhớ

Họa thơ VH Vinh Hồ

Đông đến nhớ về kỷ niệm thương
Cô em gái nhỏ ở cùng phường
Mây giăng phố núi choàng thêm áo
Sương phủ cao nguyên lạnh buốt xương
Nhà nguyện Con Gà cùng dự lễ
Thị thành Đà Lạt bước chung đường
Giáng Sinh năm ấy in sâu đậm
Đất khách Noel hoài cố hương.

Song Hồ
GS 2013