thơ,  thu

Nắng Thu

Chao ôi!
Nắng Thu- Sao em buồn cúi mặt
Vai Thu gầy!
Tóc xõa dưới vành trăng

Sao trăng thu
Không phải là ta – em nhỉ?
Thu rêu xanh!
Ai mải miết chờ ai

Trăng thu đến
Máu tim ta chợt thức
Hình hài em –
Giọt nhớ vẫn còn Thu.
Ai nhớ thu
Tim thu buồn vời vợi
Đợi Thu về
Khoảnh khắc Thu sang Đông!
Thu đừng đi
Để hồn ta hiu quạnh
Mà Đông về!
Giá buốt lạnh khe tim

duy xuyên
tacoma