thơ,  XUÂN

GÕ VÀO XUÂN

Hôm nay nói chuyện bình minh
Ngày mai xin nói chuyện mình hoàng hôn
Có chi tiếc, có chi buồn
Tìm trong dĩ vãng xanh đường cỏ hoa
Ngày đi thơ lá nhạt nhoà
Chiều hoang xuống phủ mặt chia ngả đời
Nghĩ trong hoài niệm ngậm ngùi
Lời ca dao vẫn ngọt bùi đong đưa
Cái mơ chữ nghiã ơ thờ
Cái sầu nhân thế chẳng thua thiệt gì
Thế gian đầy những u mê
Rưng rưng tiếng gọi ở về thanh cao
Dẫu sao lời cũng ngọt ngào
Buồn vui năm tháng chạm vào hư không
Gõ vào xuân kiếm mơ hồng
Mà sao chỉ thấy thơ bồng bềnh trôi.

Hoa Văn