thơ

Tháng Tư Mưa Nhiều

Tháng tư có bữa mưa nhiều
Gió bay lá rụng buồn hiu đầy trời
Vói tay hứng nước mà chơi
Nước tiêu nhà mất tơi bời tháng tư!

Tháng tư nhớ kẻ hiền từ
Thây da ngựa bọc quyết trừ gian quân
Tháng tư tàn cuộc chuông ngân
Thương anh binh phế quên thân cho người

Tháng tư nhục một tiếng cười
Ngón tay chỉ đạo hay đười ươi say?
“Ngài” ơi? Tôi lạy xin ngài
Chút tâm chút tưởng xin ngài ăn năn!

Ngõ về lặng lẽ sương giăng
Tượng ngồi ôm hận chuyện rằng mi ta
Chân mây bóng dáng sơn hà
Phiêu du cánh lạc đêm tà miền xa

Gió lay cây trúc la đà
Đếm thêm tuổi hạc thế mà mới hay
Chiều đi nắng úa chân dài
Mây thu lịm cảnh tím bài từ ly

Chân buồn cỏi vắng nhiều khi
Bơ vơ bụi cỏ vô tri cũng sầu
Đợi em nước chảy qua cầu
Đợi em cho đến bạc đầu chẵng thôi

Tháng tư có những chiều trôi
Về con sông lạnh thuyền tôi với nàng
Cho tôi một phút bàng hoàng
Một giây tha thiết giữa đàng mê hư!

Nam Thảo