thơ,  XƯỚNG HỌA

Than Đạo – Xướng Họa

THAN ĐẠO

Ba vua năm đế dấu vừa qua
Nối đạo trời rao đức thánh ta
Hai chữ can thường dằn các nước
Một câu trung hiếu dựng muôn nhà
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
Căm lấy lòng nhơ mong thói bạc
Trời gần chẳng gánh gánh trời xa .

Nguyễn Đình Chiểu
______________________________

GIỮ ĐẠO
Nuơng vận thơ Cụ Đồ Chiểu

Dịch bệnh tràn lan mấy tháng qua
Giáo đường im ắng vắng người ta
Câu kinh trực tuyến qua làn sóng
Thánh lễ on line dự tại nhà
Giáo hội kiên trì kềm quỷ dữ
Niềm tin mãnh liệt chống gian tà
Gia đình gắn bó thêm vinh phúc
Thuợng Đế kề bên đâu có xa*

Nông gia hai lúa NJ
Mùa đại dịch Covid 19 năm 2020
* Trích ý từ Kinh Hòa Bình của
Thánh Phan Xi Cô :”Đâu có tình yêu
thuơng, ở đó có Đức Chúa Trời…”
______________________________

ĐỔI ĐỜI HAY VÔ ĐẠO?
Nương vận thơ Cụ Đồ Chiểu

Bốn mấy năm rồi chiến cuộc qua
Đổi đời toàn cõi Việt Nam ta
Luân thuờng đạo lý còn…trong sách
Nói dối ăn gian viếng mọi nhà
Cháu chắt không còn tin lễ nghĩa
Cha ông đã dạy tránh gian tà
Ăn chơi trụy lạc quên ngày tháng
Đất nước mong gì sẽ tiến xa

Nông gia hai lúa NJ
Tháng tư đen 2020