thơ,  thu

VẪN ĐẾM LÁ THU

VẪN ĐẾM LÁ THU

Cứ mỗi thu về gieo nỗi nhớ
Rừng thu cất tiếng gọi mưa qua
Lá thu rũ bóng thềm quên lãng
Nhỏ giọt sầu vương rõ mái nhà .

Thì cũng như em mùa thu ấy
Khắp nẻo non sông ngập bóng thù
Tìm em biền biệt vô âm tín
Để suốt miên trường đếm lá thu .

NGƯỜI XỨ VẠN


Bài Thơ Họa đáp

LẠC DẤU CHÂN TÌM

Từng mùa thu đến thêm thương nhớ
Cuối nẻo ưu phiền mây trắng qua
Cố nhân đâu đã vào quên lãng
Rét buốt lòng đau vận nước nhà !

Duyên tình thắm đượm mùa xuân ấy
Đã phải ly tan bởi giặc thù
Nửa đời xa biệt vô âm tín
Hẹn riêng lòng : tình vẫn thiên thu.

UYÊN THÚY LÂM