thơ

Người Tình Quê Hương

Ngoài sân vọng khúc nhạc đêm,
Gió lay trăng lá ru êm tình nồng.
Hồn du vào cõi thinh không,
Đèn khuya đối bóng đâu lòng hoang mơ…

Từ ra đi đến bây giờ,
Mối duyên quê cứ mãi chờ với trông!
Cho dù xa mặt cách lòng,
Quê hương hai chữ còn trong mảnh đời…

Bên thềm tí tách mưa rơi,
Như ngàn giọt lệ đong lời yêu thương.
Giọt sầu sao mãi vấn vương,
Nỗi buồn quyện điệu ly hương nhớ nhà!…

Bao lần ngắm dãy ngân hà,
Tình xa vạn dặm duyên ta lỡ làng!
Bây giờ cách điệu cung đàn,
Trường canh chưa điểm, trăng tàn bên song…

                                                 Tuyết Hoa.