thơ

Nén Hương Dâng Mẹ

Tay dâng ba nén hương buồn,
Nhìn lên ảnh Mẹ, lệ tuôn đôi dòng!
Cha sanh Mẹ dưỡng đạo đồng,
Con quên sao được theo dòng thời gian.
Khi còn tấm bé cưu mang,
Lưng còm Mẹ vẫn lo toan trường đời.
Giờ còn đâu nữa Mẹ ơi,
Nấp quan đóng kín chia đôi nỗi lòng!
Còn đâu ngày tháng đợi mong,
Mẹ giờ yên giấc, riêng lòng con đau!
Một thời chìm nổi bể dâu,
Con về thăm Mẹ nói câu ân tình!
Hàn huyên chuyện Mẹ con mình,
Bây giờ Mẹ chỉ… lung linh nến buồn!
Cố ngăn mà lệ vẫn tuôn!
Mắt sầu vương khói hương buồn lan xa…

Tuyết Hoa.
Đồng Nai, ngày về thăm Mẹ.