TIỂU SỬ

Tuấn Đình – tiểu sử

* Tuấn Đình tên thật là Hoàng Đình Tuấn.
Sinh năm NhâmThân
tại Thừa Thiên Huế.

* Trước năm 1975 làm công chức trong chính quyền VNCH.

* Sau 29-3-1975 đi tù cải tạo 7 năm tại An Điềm QNĐN. Đến Hoa kỳ năm 1990 theo diện tị nạn chính trị HO.

* Là thành viên của Thi văn đàn Trầm Hương và CHTY.

*Có bài đăng trên các tạp chí tại Hải Ngoại
Đã xuất bản tuyển tập
TÌNH THƠ & QUÊ HƯƠNG năm 2001 và thi tập
BÂNG KHUÂNG năm 2008.