ĐÔNG,  thơ

TRỜI VÀO ĐÔNG

Dallas trời vào đông
Hồn nghe sao lạnh lùng
Không gian mờ xám đục
Tuyết dường pha lê trong

U hoài trời vào đông
Cỏ cây lệ sầu buồn
Lá cành oằn cườm rũ
Bên ni trời mênh mông

Tuyết rơi lại tuyết rơi
Mà lòng thêm chơi vơi
Đường vắng không người lại
Nhớ ai bên kia trời

Đóa hồng đỏ trước nhà
Khóm cúc vàng trổ hoa
Tuyết sầu hoa vật vã
Giá lạnh người phương xa

Oan khiên cùng ức oan
Dân đen trước bạo tàn
Thương ai lòng ray rứt
Bên trời bao nát tan …

Ân tình buổi sang đông
Vần thơ cả tấm lòng
Huế xưa thành phố cũ
Em bây chừ … hư không !

Tuấn Đình
7/12/2013