TIỂU SỬ

BÍCH NGUYỆT – TIỂU SỬ

 

Bích Nguyệt
***
Quê Sài Gòn

Triển lãm tranh từ năm 1996 đến năm 2008
tại nhiều nơi trong nước
và hải ngoại.

Năm 2005 triển lãm tranh tại Lạc Việt Bistro, Orlando, Florida.
Tham dự Hope For Kids Art của Vine tại Winter Park, Florida.

Về thơ:
Năm 2008 xuất bản
thi tập TRĂNG