thơ

Vàm Cống Quê Tôi

Vàm cống quê tôi bạn biết không
Chợ nhóm buổi sáng, buổi chiều không
Con nít vô tư hí hửng khoái
Bày đủ trò chơi trong nhà lồng

Vàm cống quê tôi bạn biết không
Có một bến phà khách sang sông
Cùng tên Vàm cống từ dạo ấy
Thêm chợ cùng tên bên kia sông

Vàm cống quê tôi có chợ chiều
Con nít ở chợ bị buồn hiu
Trò chơi ngày trước không còn nữa
Tống lon, bắn đạn cũng mất tiêu

Vàm cống quê tôi bạn biết không
Có một rạp hát cạnh bờ sông
Mang tên Sông Hậu, dòng sông ấy
Khi đoàn hát về khách rất đông

Vàm cống quê tôi bạn biết không
Cái chợ nằm thụt tuốt vô trong
Không như các chợ gần đường lớn
Giao thông tiện lợi nhất, đường sông

Vàm cống quê tôi bạn biết không
Cái chợ xưa đó giờ bỏ không
Vì nay đã có một chợ mới
Nằm cạnh đường cái, xe cộ đông

Vàm cống quê tôi bạn biết không
Bến phà Vàm cống cũng sẽ không
Hoạt động như Cần thơ-Mỹ thuận
Vì sẽ có cầu bắc ngang sông

Vàm cống quê tôi đẹp mỹ miều
Bao nhiêu năm qua thay đổi nhiều
Nhà cửa, đường sá nhiều hơn trước
Vàm cống quê tôi sao mến yêu

Quốc Thái