thơ,  XUÂN

Xuân Nhớ Con Và Thương Mẹ

Tết đến nhớ con nhà quạnh quẽ
Xuân về thương mẹ ở quê xa
Ai về bên nớ cho tôi nhắn
Thăm mẹ dùm tôi gởi mấy lời

Rằng Tết năm này con xin khất
Hẹn mẹ sang năm con sẽ về
Cầu Trời khẩn Phật cho mẹ khỏe
Mẹ ráng đợi con…thêm tuổi Trời

Dung Phú