thơ,  XUÂN

XUÂN KHAI XỨ LẠNH

Xuân đến bao năm ở xứ người 
Bên ngoài hoa tuyết trắng rơi rơi
Chim buồn trốn lạnh không đùa hót 
Cây đứng chơ vơ nhuộm da trời 

Cành hồng run lạnh nấp đầu sân 
Hé ngọn chồi non dáng tần ngần 
Đừng phố phủ chìm màu bông sữa
Vài cơn gió lạnh kéo dợn tầng 

Phòng không hiu hắt lạnh vách tường 
Thảm màn hoa phấn ủ dậy hương 
Xe ai qua cửa phà đèn sáng 
Cột tuyết treo cao một đốm vàng 

Co ro chốn lạ giữa đêm Xuân 
Định ngỏ chào ai lại ngập ngừng 
Cứ Tết , Tết rồi bao Tết nữa 
Thương ai tủi khách , kiếp tha phương 

Hẹn có ngày Xuân ta sẽ về 
Chia nhau lời ước thắm tình quê
Ngụm trà điếu thuốc vui ngày hội 
Non nước giao hòa mới thoả thê .

LÊ CẨM THANH Tampa FL